Poľovnícky deň – Padelky 2017

Poľovnícke združenie Turá Lúka v roku 2017 dovŕšilo 70 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sme v poľovníckom areáli Padelky, dňa 12. augusta 2017, zorganizovali súbežne s tradičnými Dožinkami i Poľovnícky deň. Účelom Poľovníckeho dňa bolo priblížiť našu dlhoročnú činnosť i výsledky našej práce širokej laickej verejnosti, zoznámiť ľudí s niektorými oblasťami poľovníctva ale i zapojiť, najmä deti, do aktivít ktoré by ich mohli zaujať.
Dlhodobú a pestrú históriu poľovníctva v Turej Lúke priblížilo najmä predstavenie knihy 70 rokov poľovníctva na Turej Lúke, ktorá fotografiami i textom dokumentuje široký rozsah aktivít domácich poľovníkov i historický vývoj, ktorý viedol k súčasnej podobe poľovníctva v Turej Lúke. Na tvorbe knihy sa autorsky podieľali viacerí súčasní členovia PZ Turá Lúka, ale v jej obsahu sa samozrejme nezabudlo ani na tých členov, ktorí už nie sú medzi nami. Publikácia bola v tento deň s vďakou darovaná zástupcom viacerých blízkych poľovníckych združení, ale i ľuďom mimo poľovníckej obce, ktorí s našim združením v rôznych oblastiach dlhodobejšie spolupracujú.
Súčasťou poľovníckeho dňa bola atraktívna ukážka sokoliarstva, pri ktorej okrem predstavenia rôznych druhov dravcov a sov s odborným komentárom, zaujali početnú divácku kulisu i letové ukážky techniky lovu niektorých dravcov. Odvážnejšie deti sa mohli s vybraným dravcom na ruke i vyfotiť.
Sokoliarske predstavenie vystriedala neskôr kynologická časť, v ktorej boli predvedené viaceré plemená poľovných psov (slovenský kopov, jazvečík hrubosrstý, jagdterier, alpský jazvečíkovitý durič, waleský springerspaniel, anglický springerspaniel…), z ktorých väčšinu predviedli členovia PZ Turá Lúka. Poľovné psy boli pre prihliadajúcich návštevníkov zaujímavé nie len pestrou ukážkou plemien, zaujímavým opisom ich poľovníckeho využitia, ale i praktickou ukážkou prejavu ich vrodených vlastností pri kontakte hoci len s preparátom diviaka v životnej veľkosti. Preparát sám zaujal návštevníkov i mimo kynologickej ukážky a viacerí využili možnosť vyfotiť sa sním.
Najmä pre deti boli pripravené i stanovištia, na ktorých si vyskúšali streľbu na terč zo vzduchovky, ale i atraktívnu streľbu z poľovníckeho luku na trojrozmerné makety zvierat umiestnených v rôznych vzdialenostiach. O tom, že obe disciplíny sú pomerne náročné, vyžadujúce väčšiu prax a koncentráciu sa  presvedčilo množstvo detských účastníkov, ktorí bez ohľadu na výsledok, boli sladko odmenení za svoju snahu. Trpezlivo sa im hodiny venovali skúsení lektori lukostreľby i praktickí poľovníci.
Poľovnícky deň sa vydaril. Zúčastnilo sa ho množstvo návštevníkov rôzneho veku, prialo mu príjemné počasie, bol doplnený ponukou chutných poľovníckych špecialít a veríme, že i pestrý program s aktivitami pre návštevníkov poskytol najmä nepoľovníckej verejnosti možnosť získať pozitívny obraz o činnosti a aktivitách poľovníkov nášho PZ i poľovníkov všeobecne.
Treba pripomenúť, že podujatie bolo možné v takomto rozsahu zorganizovať okrem úsilia a nákladov vynaložených zo strany PZ, i vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja, za čo mu patrí vďaka. Projekt bol podporený v rámci realizácie Participatívneho – komunitného rozpočtu.