Návrh hlavných úloh PZ Turá Lúka na rok 2018

Úlohy sú rozdelené do 3 oblastí:

1. Starostlivosť o majetok PZ

 • opravy a údržba poľovníckych zariadení v spolupráci s vedúcim skupín do 15. 5.2018
 • úprava poškodených alebo doplnenie nových poľovníckych zariadení do revíru po odsúhlasení výboru PZ do 31.8.2018
 • údržba oplotku, prístrešok, natretie, podsiatie do 30.4.2018
 • likvidácia oplotenia a zariadení v obore, premiestnenie posedu do 31.8.2018
 • oprava platáka, povrchová úprava
 • nákup zariadenia na vrecovanie s dopravníkom

2. Skvalitnenie a zlepšenie úživnosti revíru

 • príprava pôdy a zasiatie trvalej miešanky na políčka – Vojtková, Gašová, Konec sveta, Kýčerky, Benkovice, Hal. lúka, Gugavica, Snežná jama
 • príprava a zasiatie kukurice na políčka Drvniská, Ficurka, Rybárik
 • pravidelné mulčovanie krmovísk a kosenie zasiatych políčok
 • 2 x kosenie a výroba sena – ďateliny u p. Melichárka a vývoz do revíru

3. Príprava projektov

 • obnova a skvalitnenie biodiverzity pôvodných druhov malej a srnčej zveri v lokalitách Padelky a Hrabníky
 • osvetové podujatie pre deti I. stupňa ZŠ v Kult. dome S. Dudíka