Návrh hlavných úloh PZ Turá Lúka na rok 2018

Úlohy sú rozdelené do 3 oblastí: 1. Starostlivosť o majetok PZ opravy a údržba poľovníckych zariadení v spolupráci s vedúcim skupín do 15. 5.2018 úprava poškodených alebo doplnenie nových poľovníckych zariadení do revíru po odsúhlasení výboru PZ do 31.8.2018 údržba oplotku, prístrešok, natretie, podsiatie do 30.4.2018 likvidácia oplotenia a zariadení v obore, premiestnenie posedu do 31.8.2018 oprava platáka, povrchová úprava nákup zariadenia na vrecovanie s dopravníkom 2. Skvalitnenie a zlepšenie úživnosti revíru príprava pôdy a zasiatie trvalej miešanky na políčka – Vojtková, Gašová, Konec sveta, Kýčerky, Benkovice, Hal. lúka, Gugavica, Snežná jama príprava a zasiatie kukurice na políčka Drvniská, Ficurka, Rybárik pravidelné mulčovanie krmovísk a kosenie zasiatych políčok 2 x kosenie...

Plán aktivít PZ Turá Lúka v roku 2018

7.1. 09,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie 11. 2. 08,00 hod. Padelky – Rozvoz medikovaného krmiva 17. 2. 11,00 hod. Lesanka – Výročná členská schôdza 18. 3. 08,00 hod. Obora – Spoločná brigáda – oplotenie, zariadenia 8. 4. 08,00 hod. Obora – Spoločná brigáda – oplotenie, zariadenia 29. 4. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – nory, oplotok, sklad, strelnica 6.5. 09,00 hod. Padelky – kontrolné streľby členov PZ z guľových zbraní 12. 5. 13,00 hod. Padelky – Príprava strelnice a kuchyne 13. 5. 06,00 hod. Padelky – Strelecké preteky 19. 5. 06,00 hod. Padelky – Súťaž v...

Plán aktivít PZ Turá Lúka v roku 2017

6.01.      08:00 hod.  Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie 4.-5.02. 08:00 hod.  Padelky – rozvoz medikovaného krmiva a soli 25.02.    11:00 hod.   Lesanka – Výročná členská schôdza PZ 11.03.     09:00 hod.  Lesanka – členská schôdza PZ 13.-19.03.                    KD Myjava – Chovateľská prehliadka trofejí 2.04. 08:00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – sklad, kuchyňa, strelnica, nory, oplotok 30.04. 08:00 hod. Obora – Spoločná brigáda, Likvidácia oplotenia a zariadení 13.05. 13:00 hod. Padelky – kontrolné streľby z guľových zbraní 15:00 hod. Padelky – príprava strelnice 14. 5. 06:00 hod....

Opatrenie k spoločným poľovačkám

Nakoľko DP PZ TL nerieši vykonanie nesprávneho odstrelu diviačej zveri členom PZ TL resp. jeho hosťom na spoločnej poľovačke, výbor PZ rozhodol dňa 06.10.2011 na výborovej schôdzi o postihu nesprávneho odstrelu nasledovne: v prípade, že člen PZ TL resp. jeho hosť na spoločnej poľovačke na diviačiu zver vykoná nesprávny odstrel (t. j. uloví zver, ktorá nebola vedúcim poľovačky povolená), bude postihnutý znížením prídelu diviny o 30 % z nároku na príslušný rok, v prípade opakovane vykonaného nesprávneho odstrelu ním, resp. jeho hosťom, bude mu v nasledujúcom roku znížený prídel diviny o 50% z nároku. Pre toto opatrenie sa rozhodol výbor...