Kontakty

Predseda združenia:
Ing. Pavol Hrnčiar
Turá Lúka  319
907 03   Turá Lúka

mob: +421 908 461 953
email: pavol.hrnciar@minv.sk

Poľovnícky hospodár:

Ing. Ján Kurtiš
Z. Zgurišky  546/61
907 01   Myjava
mob: +421 905 338 303
email: info@forestco.sk

Kynologický, strelecký a oddychový areál PADELKY:

Chata LESANKA:

Výbor a členovia PZ

Meno Priezvisko funkcia telefón mobil
E – mail
Ing. Pavol Hrnčiar predseda
6216681
0910891004 0908461953
pavol.hrnciar.lse@3s.land.gov.sk
Ing. Ján Kurtiš poľovnícky hospodár
6215529
0905 338 303
info@forestco.sk
Pavel Halabrín podpredseda
0905 865 513
primator@myjava.sk
Milan Konečník tajomník
0903 053 047 0918 334 858
milan.konecnik@lesy.sk
Ing. Milan Majtán predseda dozornej rady
621 36 50
0905 214 248
mmajtan@svaman.sk
Ing. Radovan Podmajerský pokladnik
Bc. Ján Smolíček kynologický referent
0948 521 915
jansmolicek@azet.sk
Jozef Bebčák správca strelnice
621 46 32
0918 521 215
bebomy@gmail.com
Miroslav Cepko správca obory
0907 323 204
Cepko.M@azet.sk
Ing. Peter Pažický kronikár  +
vedúci skupiny
0904 317 071 0918 333 006
peter.pazicky@lesy.sk
Ing. Ondrej Cablk člen
Štefan Cablk člen
622 87 41
0907 369 534
Ján Cádra člen
621 48 84
0907 092 790
Pavol Fako člen
621 66 74
0917 240 110
Igor Ferianec člen
0918 479474
Ing. Peter Halabrín správca chaty
0905722484
halabrin@nadress.sk
Lucia Halabrínová člen
0907028980
lucia.halabrinova@gmail.com
Hlavatovič Peter člen
peter.hlavatovic@gmail.com
Pavol Holič člen
621 20 74
0918 417 152
Jozef Kalka vedúci skupiny
0948 007 300
kalka.jozef@gmail.com
Ing. Filip Kalka člen
0948 004 300
filip@kalka.sk
Milan Klasovitý člen
622 82 20
0910 582 307
Ing. Robert Kročian člen
621 43 22
0903 493 733
robert.krocian.pnm@3s.land.gov.sk
Ján Kubík člen
622 82 58
0907 141 756 0918 334 826
Stanislav Levársky člen
621 24 82
0904 455 224
Michal Maruška člen
621 36 05
0907 522 412
Ján Melichárek člen
621 57 11
0915 447 473
Ing. Robert Melichárek člen
621 57 11
0908 951 153
robert.melicharek@navteq.com
Róbert Rieger člen
0907 034 421
rieger@post.sk
Ján Svítek člen
621 55 93
0917 057 712
Eduard Škrha člen
621 27 11
0904 915 198
Milan Vojtek vedúci skupiny
0908 492 487
Ján Zríny člen
0915 232 981