Plán aktivít PZ Turá Lúka v roku 2018

7.1. 09,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie
11. 2. 08,00 hod. Padelky – Rozvoz medikovaného krmiva
17. 2. 11,00 hod. Lesanka – Výročná členská schôdza
18. 3. 08,00 hod. Obora – Spoločná brigáda – oplotenie, zariadenia
8. 4. 08,00 hod. Obora – Spoločná brigáda – oplotenie, zariadenia
29. 4. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – nory, oplotok, sklad, strelnica
6.5. 09,00 hod. Padelky – kontrolné streľby členov PZ z guľových zbraní
12. 5. 13,00 hod. Padelky – Príprava strelnice a kuchyne
13. 5. 06,00 hod. Padelky – Strelecké preteky
19. 5. 06,00 hod. Padelky – Súťaž v lukostrelbe
8. – 10. 6. Padelky – MSBL Memorial Františka Vysloužila
12. 6. 09,00 hod. Kultúrny dom S.D. – Osvetová akcia pre ZŠ
14. 6. 09,00 hod. PKO Trnovce – Stavba Lesanky, tovar
15. – 17. 6. PKO Trnovce – MFF
18. 6. 09,00 hod. PKO Trnovce – rozobratie Lesanky, tovar
22. – 24. 6. Padelky – Brlohárska súťaž teriérov
29. 7. 08,00 hod. Lesanka – Spoločná brigáda – drevo na zimu
10. 8. 15,00 hod. Padelky – Príprava areálu, kuchyňa
11. 8. 06.00 hod. Padelky – Dožinky a Poľovnícky deň
7. 9. 15,00 hod. Padelky – Príprava areálu
8. 9. 06,00 hod. Padelky – Strelecké preteky a Deň sliviek
15. 9. 08,00 hod. Padelky – Strelecké preteky a súťaž psov v oplotku členov a priateľov PZ
23. 9. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie
7. 10. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie
21. 10. 06,00 hod. Lesanka – Farbiarske skúšky ďuričov
28. 10. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – nory, oplotok, sklad, strelnica
11. 11. 08,00 hod. Lesanka – Spoločná poľovačka – Jaseníky, Konec sveta
25. 11. 08,00 hod. Lesanka – Spoločná poľovačka – Kýčere, Benkovice
2. 12. 08,00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie
7. 12. 07,00 hod. Lesanka – poplatková poľovačka – Hory, Korytárka
15. 12. 07,00 hod. Lesanka – spoločná čakaná – lov holej dančej zveri
16. 12. 08,00 hod. Lesanka – Spoločná poľovačka – Šimkácke boriny, Kováčov vršek
26. 12. 08,00 hod. RD Turá Lúka – Spoločná poľovačka – Hrabníky, Bumbalka, Pavlače
31. 12. 08,00 hod. Malejov – Spoločná poľovačka – Čuhovec, Gugavica

Dôležité upozornenia!

Pred konaním spoločnej poľovačky sa v určenej lokalite nepoľuje 8 dní pochôdzkou, čakanou ani sa nenavštevuje so psom
Každý člen PZ má právo si pozvať hostí na spoločnú poľovačku. Podmienka je nahlásenie hospodárovi PZ 7 dní vopred. Neplatí to na Poplatkovú poľovačku.
Členovia PZ ohlásia neúčasť na spoločnej poľovačke aspoň 5 dní vopred hospodárovi alebo podpredsedovi PZ. Platí to aj o brigádach.

7.1.2018 09,00 hod. Padelky Spoločná brigáda – kŕmenie