Výstava poľovníckych trofejí 2016 / 17

V dňoch 16. – 19. 3.2017 sa uskutočnila regionálna výstava trofejí raticovej zveri a lebiek dravej zveri ulovených v poľovných revíroch v okresoch Myjava a Senica v poľovníckej sezóne 2016 / 17. Chovateľská prehliadka trofejí poskytuje prehľad o kvalite ulovenej trofejovej zveri, umožňuje posúdenie správnosti zásahov do chovu. Zároveň plní významnú osvetovú a odborno vzdelávaciu funkciu.
Na výstave bolo predstavených celkovo 1129ks trofejí a lebiek, z toho:
573ks  srnčej zveri
217ks  jelenej zveri
254ks  danielej zveri
58ks  muflóniej zveri
8ks  diviačej zveri
6ks  jazvečej zveri
13ks  líščej zveri

Tabuľku najsilnejších trofejí nájdete vo fotogalérii.
Súčasťou výstavy bol aj bohatý sprievodný program. Piatok 17.3.2017 bol venovaný pre deti zo škôl a škôlok, kde boli pre deti pripravené rôzne vedomostné súťaže v spolupráci s firmou LESOTUR, s.r.o. Stará Turá. V kinosále kultúrneho domu zasa naši členovia Peter Pažický a Ján Smolíček pripravil pre deti výchovno-vzdelávací program, kde deti mali možnosť sa dozvedieť niečo o vybraných zvieratách, o poľovníckych zvykoch a tradíciách. Predstavené im boli aj plemená psíkov, ktoré chováme v našom poľovnom združení. Príjemným spestrením bol p.Jozef Benkovič, ktorý deťom zatrúbil a odspieval rôzne poľovnícke signály. Zaujímavé pre deti bolo i poznávanie zveri žijúcej na Slovensku z takmer 40 vystavených preparátov.  Piatkový dopoludňajší program bol ukončený vyhodnotením najlepších kresieb a odmenením ich autorov z radov škôl a škôlok.
Sobota 18.3.2017 patrila širokej poľovníckej verejnosti. Doobeda v kinosále KD boli organizované rôzne prednášky o chove a zlepšení životných podmienok malej zveri.  Prednášajúci boli: J. Kurtiš, J. Slamečka, P. Marada, P. Koubek, T. Leskovjan a F. Smejkal.
Výstavu, počas ktorej bol podávaný poľovnícky guľáš, predávané oblečenie, literatúra i doplnky zakončil v nedeľu aktív predsedov a hospodárov poľovníckych združení okresov Senica a Myjava. Celá výstava sa niesla v znamení 70. výročia poľovníkov na Turej Lúke a tešila sa veľkému záujmu poľovníkov i širokej verejnosti.