Plán aktivít PZ Turá Lúka v roku 2017

6.01.      08:00 hod.  Padelky – Spoločná brigáda – kŕmenie 4.-5.02. 08:00 hod.  Padelky – rozvoz medikovaného krmiva a soli 25.02.    11:00 hod.   Lesanka – Výročná členská schôdza PZ 11.03.     09:00 hod.  Lesanka – členská schôdza PZ 13.-19.03.                    KD Myjava – Chovateľská prehliadka trofejí 2.04. 08:00 hod. Padelky – Spoločná brigáda – sklad, kuchyňa, strelnica, nory, oplotok 30.04. 08:00 hod. Obora – Spoločná brigáda, Likvidácia oplotenia a zariadení 13.05. 13:00 hod. Padelky – kontrolné streľby z guľových zbraní 15:00 hod. Padelky – príprava strelnice 14. 5. 06:00 hod....

Opatrenie k spoločným poľovačkám

Nakoľko DP PZ TL nerieši vykonanie nesprávneho odstrelu diviačej zveri členom PZ TL resp. jeho hosťom na spoločnej poľovačke, výbor PZ rozhodol dňa 06.10.2011 na výborovej schôdzi o postihu nesprávneho odstrelu nasledovne: v prípade, že člen PZ TL resp. jeho hosť na spoločnej poľovačke na diviačiu zver vykoná nesprávny odstrel (t. j. uloví zver, ktorá nebola vedúcim poľovačky povolená), bude postihnutý znížením prídelu diviny o 30 % z nároku na príslušný rok, v prípade opakovane vykonaného nesprávneho odstrelu ním, resp. jeho hosťom, bude mu v nasledujúcom roku znížený prídel diviny o 50% z nároku. Pre toto opatrenie sa rozhodol výbor...