Medzinárodné skúšky brlohárov 2014

Tento rok sme sa v spolupráci s klubom chovateľov Jazvečíkov a klubom chovateľov Terierov pojujali zabezpečiť u nás dvoje Medzinárodné skúšky v brlohárení na líšku. V dňoch 13-14.6.2014 ku nám zavítali Jazvečíky a úroveň tejto kulturno-spoločenskej akcie bola ako tradične veľmi dobrá. S odstupom času môžeme povedať, že splupráca s vedením klubu a to hlavne s Ing. Štefanom Štefíkom a Ing. Martinom Kováčom zostala na úrovni, aká prináleží ku konaniu a zabezpečovaniu takéjto významnej kynologickej akcie. Troška viac sme sa zasa spoznali a vysvetlili sme si nejaké tie drobné problémy, ktoré nás v minulosti postretli. Našu spoluprácu by sme chceli do budúcna rozšíriť aj do ďaľšieho kynologického života a ak nám zostane členská základňa KCHOJazvečíkov naklonená, radi by sme zorganizolavli aj iné kynologické akcie. Uvidíme ako všetko dopadne.

V dňoch 28-29.6.2014 prišli zasa chovatelia a cvičitelia Terierov, mimo /Jagdterrierov – samostatný klub na Slovensku/. Úroveň bola dobrá, no oproti minulému roku bolo troška menej psíkov. Dôvodom sú aj určité legislatívne úpravy v usporadúvaní BL skúšok ktoré tu nechcem rozpisovať. Dúfame, že kompetentní pochopia nutnosť obhajovať konanie podobných akcií, aby sa nestalo, že budeme mať pekných, no na prácu so škodnou jalových psov. Spolupráca je na dobrej úrovni hlavne s výcvikárom klubu Stanislavom Owiedskym ktorý do nášho kraja často chodieva.

Na poslednnom zábere Miro Peceň z PZ Brestovec kamarát a rodák z Myjavaských kopaíc s úspešnou sučkou Waleschteriera.

Kynologický referent: Jan Smolíček